Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Internetowy System Realizacji Zamówień umieszczony na stronach internetowych dlaparafii.com, strony-parafialne.pl zwany dalej Internetowy System Realizacji Zamówień, jest prowadzony przez firmę Grupa Print Graphics z siedzibą w Gdańsku przy ul. Józefa Czyżewskiego 16 zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Internetowy System Realizacji Zamówień przeznaczony jest dla parafii oraz innych wspólnot chrześcijańskich, a także klientów indywidualnych.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Grupa Print Graphics a Klientem korzystającym z Internetowego Systemu Realizacji Zamówień 

Zamówienia w  Internetowym Systemie Realizacji Zamówień  mogą składać Klienci, którzy: 
- posiadają dostęp do internetu, chcą nabyć dany produkt;
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Grupa Print Graphics zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ). 
 

2. Realizacja zamówień

Grupa Print Graphics podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach realizacji zamówień. 

Terminy realizacji podane na stronie internetowych dlaparafii.com są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń dokonywanych poprzez stronę strony-parafialne.pl termin realizacji jest ustalany indywidualnie. 

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w  Internetowy System Realizacji Zamówień oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku lub ostatecznej akceptacj projektu wykonanego na podstawie materiałów przekazanych przez klienta. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. 

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.

Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace oraz ilustracje lub zdjęcia nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Grupa Print Graphics. jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma Grupa Print Graphics nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny): 
Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, w godz. 8-16.
 

3. Ceny i Płatności

Ceny opublikowane w cenniku na stronie dlaparafii.com oraz strony-parafialne.pl są cenami brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%. lub 5%

Za każde zrealizowane zamówienie Grupa Print Graphics. wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 % lub 5%. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy. W przypadku wysyłek na terenie Polski faktury zawsze wystawiane są z 23 % stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy. 

Klienci dokonują płatności:
- gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
- poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez Grupa Print Graphics, przed wysyłką zamówienia na podstawie faktury proforma;
- gotówką lub kartą przy odbiorze w siedzibie lub naszemu pracownikowi.
Klienci posiadający przyznane przez firmę Grupa Print Graphics odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto. 

W szczególnych przypadkach Grupa Print Graphics może zażądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.
 

4. Reklamacje

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Grupa Print Graphics. nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są firmą spedycyjną na adres zamawiającego na koszt Print Graphics lub dostarczane osobiście.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Grupa Print Graphics reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Grupa Print Graphics poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Grupa Print Graphics. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl